Otwarte drzwi dla chłopów, to przede wszystkim wiele możliwości rozwoju ich indywidualnych gospodarstw.

Skup produktów rolniczych z jednoczesnym zniesieniem obowiązkowych dostaw, a także dostęp do mechanicznego sprzętu rolniczego, pozwoliły na podniesienie jakości dotychczasowego życia oraz znaczenia rolnictwa na arenie międzynarodowej.

Jednak niestety radość nie mogła trwać długo, gdyż postępujący kryzys ekonomiczny spowodował ciągłe pogarszanie się sytuacji na rynku.

Choć podejmowano wiele prób radzenia sobie z tą niekorzystną sytuacją, nawet po zmianie dotychczasowej władzy i tak ogólna pozycja rolnictwa na rynku ciągle była na niskim poziomie.

Dlatego koniec lat dziewięćdziesiątych nie należał do korzystnych, poprzez wzrost bezrobocia i ciągłe powiększanie się gospodarstw indywidualnych, na skutek likwidacji państwowych gruntów.

Wszystkie czynniki były wynikiem ciągłego osłabiania się jakichkolwiek inwestycji, które były w zasięgu tylko i wyłącznie większych i dochodowych gospodarstw.

https://ciechagro.pl/pl/produkty/srodki-ochrony-roslin/produkty-uzupelniajace/ https://ewpa.pl/oferty/ciagniki-kubota-nowe.html